Phone: 0044 7757 234 889

Alkoholizm

ALKOHOLIZM

to choroba pierwotna, postępująca i śmiertelna. Podstawowym elementem, świadczącym o tym, iż alkoholizm, mimo powszechnych stereotypów, jest chorobą świadczy fakt, że osoba uzależniona od alkoholu (alkoholik) nie potrafi samodzielnie, bez pomocy innych i bez profesjonalnej terapii trwale przerwać picia, lub zmienić modelu używania alkoholu na taki, który nie powodowałby strat i zagrożeń. Nawet, jeżeli szczerze tego chce i podejmuje ogromny niejednokrotnie wysiłek w celu uzyskania zmiany. Określenie "pierwotna" oznacza, iż alkoholizm jest chorobą samoistną i nie powstaje na podłożu żadnego innego zaburzenia. Mówiąc o chorobie "postępującej" mamy tu na myśli, iż nie jest możliwe, by jej rozwój zatrzymał się na stałe na jakimś konkretnym etapie - tym bardziej nie ma mowy o zatrzymaniu na tzw. "bezpiecznym etapie". Cechą charakterystyczną nieleczonego alkoholizmu, jak każdej zresztą, nieleczonej choroby, jest to, iż pogłębia się on systematycznie, prowadząc do coraz większej destrukcji, rujnującej życie zarówno osoby pijącej, jak i jej rodziny. Ważne, by zrozumieć, iż nie jest także przesadą określanie uzależnienia od alkoholu/alkoholizmu mianem choroby śmiertelnej. Śmiertelność spowodowana tu jest zarówno bezpośrednimi skutkami zdrowotnymi chronicznego nadużywania alkoholu (marskość wątroby, rak trzustki, zanik móżdżku, zaburzenia neurologiczne, nadciśnienie itd.), jak i zagrożeniami innego rodzaju: wypadki pod wpływem alkoholu, zaburzenia psychiczne powodujące zachowania ryzykowne, próby samobójcze pod wpływem alkoholu.

Kryteria uzależnienia od alkoholu (alkoholizmu) wg ICD-10

 

 • Silna potrzeba picia (głód alkoholu)
 • Upośledzona zdolność kontrolowania picia (utrata kontroli)
 • Objawy abstynencyjne i picie w celu ich złagodzenia
 • Zmiana tolerancji na alkohol
 • Zawężenie repertuaru zachowań związanych z używaniem alkoholu
 • Związane z piciem, postępujące zaniedbywanie przyjemności, zainteresowań
 • Picie alkoholu pomimo wiedzy o jego szkodliwości

 

LECZENIE ALKOHOLIZMU

Nie jest leczeniem w znaczeniu słowa "leczenie" powszechnie przyjętym w społeczeństwie. Nie istnieje odnośnie alkoholizmu żadna interwencja z zewnątrz mogąca usunąć przyczyny choroby. Leczenie alkoholizmu oznacza wspieranie własnej decyzji i własnego wysiłku człowieka - by nie pić. O ile taka decyzja i wysiłek nie zostaną podjęte - człowiekowi nie można pomóc. Jest jednak głęboki sens w metodach składających się na leczenie alkoholizmu -tylko wyjątkowo zdarzają się ludzie uzależnieni od alkoholu konsekwentnie utrzymujący abstynencję bez korzystania z tych metod. .

Metody leczenia alkoholizmu:

 • Farmakologiczna
 • Pomoc doraźna – detoksykacja;

  Implatacja Disulfiramu (Esperalu) oraz leki doustne ułatwiające zycie w abstynencji;

  • Psychoterapia